Välkomna till Conney Åcerclinths Gammal- och Gillesdanser.....
Jag började göra danser någon gång 1987 eller 1988. Som så många gånger sedan dess så blev även den första till i bilen. Jag hade varit i Ingelstad (söder om Växjö) och dansat


Uppdaterad 20100919.